Licensee

Prime Technologies LLC

P.O. Box No. : 26736
DUBAI – UAE
Tel : +971 4 3256555
Email : prime@primetechnologies.ae

Taikisha Ltd.

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, 8-17-1, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 160-6129, Japan
Tel: 81-3-3365-5320
Fax: 81-3-5338-5195

Skip to content